Grönt Eko

2020-05-19
17:14:14

Lutar golvet?

Jag hade nyligen problem med att golvet lutade i ett av rummen i huset. Det var ojämnt och sviktade kring en viss plats - och jag kunde inte förstå hur problemet hade uppstått. Naturligtvis kunde jag dra slutsatsen att marken under golvet också måste sjunka för att golvet ska sjunka, men hur och varför skedde detta helt plötsligt?
 
Vad orsakar lutande golv?
Det är osannolikt att golvet går från att vara spikrakt till att se ut som ett S över natten. Troligtvis har golvet sjunkit under en längre period, även om du inte märkte av det förrän nyligen. Det kanske började med en liten glipa mellan golvlisten och golvet, en dörr som fastnar eller en liten spricka i väggen, men efter ett tag hänger golvet från ena änden till den andra som en hängmatta.
 
Sättningar är boven i dramat 
Det är nästan garanterat sättningar under huset som ligger bakom problemet. Det innebär helt enkelt att marken och jorden som grunden är byggd på inte är stark nog för att hålla upp huset. Det är ett stort problem. Ett golv som är lite snett eller lutar en aning kanske inte känns som en total katastrof, men det är viktigt att göra något åt det innan hela byggnaden kollapsar.
 
Vad gör man åt saken?
För att motverka sättningar måste man förstärka marken och på så vis lyfta golvet, samtidigt som bärighetsförmågan förbättras. Det kan göras genom att gräva ut och ersätta den svaga jorden under grunden, eller genom att grundförstärka med t.ex. pålning. Det är dock inte det lättaste eller billigaste att göra när huset redan är byggt!
 
Finns det någon annan lösning?
Kort sagt, ja! Principen är densamma, men fördelarna är att det är betydligt enklare och snabbare. Svaret är geopolymer-injektering. Istället för att gräva ut jorden och ersätta den med något starkare material så injekterar man geopolymerer exakt där det behövs (där golvet lutar), vilket sedan expanderar och stelnar på plats. 
 
Det innebär att marken förstärks, då jorden kompakteras av den expanderande geopolymeren. Det gör i sin tur så att golvet lyfts, helt utan att man behöver stänga ner hela halva huset och gräva upp hela halva grunden. Det kan bli klart på så lite som en dag istället för att ta upp till flera veckor. LUTNING NO MORE!